T.T. Työmaatulos Oy

Patentit

Euroopan alueen patenttipäätös

Venäjän patenttipäätös

Tanakka-putkiremontti

Perusideana on purkaa vanhat kylpyhuoneet ja korvata ne teollisesti valmistettavilla ja varustelluilla kylpyhuonemodulilla. Asennus tapahtuu välipohjiin, sekä rakennuksen kattoon leikatun aukon kautta. Kuilu alipaineistetaan katon kautta ja estetään pölyn leviäminen. Kuilua voidaan käyttää tehokkaasti myös esim. keittiökalusteiden kuljetuksen rakennuksen sisälle.

TANAKKA-korjausmenetelmä on ns modulaarinen ratkaisu (INSERT- projektin määrittelyssä). TANAKKA-korjausmenetelmässä pyritään siihen (esim materiaalivalinnoilla), että myös elinkaari on perinteistä putkiremonttiratkaisua pidempi.

TANAKKA -menetelmällä saavutettavat edut ovat korjausprojektin läpimenon nopeudessa ja vaivattomuudessa: Tavallinen putkiremontti on tyypillisesti valmis 12-15 viikossa, kun taas Tanakka-putkiremontti 4-5 viikossa. Myös valmistuksen ja asennuksen laatu on paremmin hallinnassa, kun pääosa työstä tehdään hallituissa olosuhteissa tehtaalla. Valmiin paketin asennus tehdään porras (kylpyhuonelinja) kerrallaan. Tuotteistut palvelupaketit (hankesuunnittelu, arkkitehtuuri- ja erikoissuunnittelu (rakenne, LVISA, projektinjohto, logistiikka- ja asennuspalvelut, rahoituspalvelut…) ovat keskeinen osa TANAKKA-korjausratkaisua.